Pakidilse.com

Islamic Board => Islamic Center => Topic started by: Asad Riaz on July 21, 2010, 10:42 PM

Title: HADEES
Post by: Asad Riaz on July 21, 2010, 10:42 PM
1- Nabi Karem Mohammed (Salallaho.Alehay.Walehi.wasalum) ne farmaya "Libas ki sadgi emaan ki alamton me se 1 alamat hai" Abu Daud 2- Hazrat Muhammad (Salallaho.Alehay.Walehi.wasalum) humary payary Mohammed (Salallaho.Alehay.Walehi.wasalum) ne farmaya "Dua k siva koi cheez taqdir k faisle ko rad nahi kar sakti aur naiki k siwa koi cheez umer ko nahi barha sakti" 3- humary payary Mohammed (Salallaho.Alehay.Walehi.wasalum) ne farmaya "Jo banda mujh per juma k din or juma ki raat kasrat se durrod pak parhe ga, us ka drood pak me khud kano se suno ga" 4- App Mohammed (Salallaho.Alehay.Walehi.wasalum) ne farmaya "jis ne meri 1 hadis suni or phir dosron tak puncha di us k liye kayamat k roz meri shafa'at wajib ho gi"