Pakidilse.com

Entertainment => Gup Shup => Topic started by: SyedZadi on September 01, 2009, 08:54 AM

Title: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: SyedZadi on September 01, 2009, 08:54 AM
Yahan simple aap ko ye batana hai k above member ka kya relation hai app se apke khayal men.

1)BRO
2)SIS
3)FRIEND
4)BEST FRIEND
5)ENEMY
6)SAB KUCH
7)KUCH NAHI
8)Sirf Ht member
9)AJNABI
10)FUTURE FRIEND
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on September 05, 2009, 05:46 AM
bro
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: SyedZadi on September 25, 2009, 01:43 PM
ht member
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Hassan on September 30, 2009, 11:31 AM
mod fllove
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on October 01, 2009, 12:11 PM
NICE MEMBER
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Super boy on October 05, 2009, 01:35 AM
FRIEND
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on October 05, 2009, 03:48 PM
ht friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on October 25, 2009, 11:03 PM
best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on October 28, 2009, 04:49 PM
best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on October 29, 2009, 01:11 AM
best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on October 29, 2009, 12:01 PM
best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Ajnabi on October 31, 2009, 01:44 PM
BRO
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on November 01, 2009, 04:38 PM
friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Super boy on November 04, 2009, 08:36 PM
BEST FRIEND
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: (¯`°HéèR°´¯) on November 05, 2009, 12:29 AM
hmm  friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on November 07, 2009, 12:42 PM
FRIEND
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on November 11, 2009, 01:30 AM
jm hmhmhmhm Best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Yugi on November 11, 2009, 04:00 AM
 knuppel2  heeeeeeeh
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on November 13, 2009, 01:15 AM
lol bf
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on November 13, 2009, 03:41 AM
 yawnz
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Ajnabi on December 01, 2009, 11:54 AM
 0026 0026 0026
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on December 02, 2009, 10:55 AM
FRIENDS
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on December 19, 2009, 01:33 AM
best friend sml
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: (¯`°HéèR°´¯) on December 21, 2009, 01:49 AM
Sis
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on December 21, 2009, 11:21 AM
FRIEND
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on December 24, 2009, 01:01 AM
best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on December 25, 2009, 03:16 AM
best friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on December 28, 2009, 12:25 AM
bf
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on December 28, 2009, 03:30 AM
sweet friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on December 28, 2009, 03:47 AM
lovely friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on December 28, 2009, 11:24 AM
FRIEND FOR EVER
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on December 31, 2009, 02:08 AM
 hmhmhmhm
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on December 31, 2009, 11:55 AM
 yawnz
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on January 01, 2010, 02:32 AM
 shakehandnn 4ever
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on January 02, 2010, 01:51 AM
 hmm

ju chaho soch lo mujh ko :p
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on January 02, 2010, 02:14 AM
jo bnalo :p
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on January 02, 2010, 02:27 AM
 yawnz
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on January 02, 2010, 02:34 AM
 hmhmhmhm
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on January 02, 2010, 02:35 AM
song acha hai hum aap ke hain kon :p
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on January 03, 2010, 10:31 PM
friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on January 04, 2010, 12:27 PM
 fllove
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Super boy on February 08, 2010, 07:03 AM
[blink]FRIEND[/blink]
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: (¯`°HéèR°´¯) on February 09, 2010, 03:18 AM
Umm Friend
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on February 09, 2010, 12:21 PM
fri
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on March 03, 2010, 06:10 PM
BESTFRIEND
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on March 06, 2010, 03:03 PM
 fllove
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Samera on May 09, 2010, 10:00 PM
hum ap k hin dostt
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Super boy on May 10, 2010, 12:15 PM
hum ap k hin ustad
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: anjumkhan on May 11, 2010, 11:49 AM
 ihitu 0026 0026 ihitu
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: ahmed on May 12, 2010, 04:19 PM
 00355 00355 00355 0131
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Aasi on May 13, 2010, 01:58 PM
 hm hm
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on May 15, 2010, 11:03 AM
fri
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: bakr124 on July 27, 2010, 11:20 AM
 shakehandnn
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on July 29, 2010, 10:41 AM
nothing
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on July 30, 2010, 04:32 PM
Jaan  ysht
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: (¯`°HéèR°´¯) on August 08, 2010, 05:26 PM
sab kuch shy
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on August 09, 2010, 04:29 PM
dfm
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on August 10, 2010, 12:11 AM
..
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: ahmed on August 10, 2010, 03:16 AM
ap k hin  ysht
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on August 18, 2010, 04:38 PM
 hm
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on August 18, 2010, 10:13 PM
jaan
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on September 01, 2010, 12:31 PM
 yawnz
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: (¯`°HéèR°´¯) on October 06, 2010, 08:38 PM
 ihitu
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on October 14, 2010, 11:45 AM
 angrysmiley
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Dark_Lord on October 15, 2010, 01:23 AM
jaan²
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Ajnabi on October 15, 2010, 02:30 AM
 ysht dlse
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Farooq on October 26, 2010, 05:44 AM
dil waleee heeeeeeeh heeeeeeeh
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: anjumkhan on October 30, 2010, 02:17 AM
kuch nai
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Aasi on October 30, 2010, 03:17 AM
dost aur kia sml
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: ahmed on November 01, 2010, 12:09 AM
hum bhe dost hi hein sml sml
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: Leon on November 03, 2010, 10:34 AM
friends
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: (¯`°HéèR°´¯) on September 06, 2011, 01:19 AM
HMMMMMMMMMMMMMMMMMM  0017
Title: Re: ....................................................Hum apke hain koun????
Post by: asad on October 01, 2011, 12:12 AM
FUTURE FRIEND